Carta a FEMI del Ministro de Salud Pública Dr. Jorge Basso.